Grupo Balimsa logo

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Balimsa som conscients del nostre paper com a ciutadà corporatiu, per això estem implementant polítiques de responsabilitat social dins de la nostra empresa. Els nostres valors ens impulsen a anar més enllà i per això estem començant a prendre acció en el nostre entorn. En Balimsa estem compromesos amb millorar el nostre entorn en tots els nivells, per això busquem constantment treballar en aliança amb altres organitzacions que comparteixen els nostres mateixos valors i objectius.

Portem molts anys treballant en diferents accions enfocades a la Responsabilitat Social i ens sentim molt orgullosos de tots els assoliments que hem aconseguit.

Al llarg d’aquest camí hem estat disposats a aprendre contínuament per a millorar, per això busquem envoltar-nos d’entitats que estiguin compromeses a millorar l’entorn i la situació social, igual que nosaltres. Volem aplicar idees innovadores que vagin enfocades sempre al benefici de les persones, de la comunitat i de la societat en tot el seu conjunt.

Des de Balimsa, donem molta importància a la creació de vincles entre persones, com a part fonamental de la responsabilitat social corporativa. De fet, tractem de col·laborar amb diferents fundacions i organitzacions que treballen i s’esforcen dia a dia per ajudar a altres persones. Busquem ser agents de canvi i transformació social a través de les accions que estan a la nostra disposició, ajudant a grups en situació de vulnerabilitat per a aconseguir que puguin desenvolupar-se en igualtat. Amb les nostres col·laboracions volem conscienciar i ajudar a visibilitzar a tots els col·lectius. Aquestes són algunes de les organitzacions amb les quals tenim l’honor de col·laborar:

 
Balimsa logo responsabilidad social 4

COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS

Des de Balimsa estem il·lusionats per iniciar una nova etapa de col·laboració en l’àmbit laboral amb Càritas Mallorca . L’entitat social duu a terme diferents projectes a favor de les persones que estan en situació de vulnerabilitat, accions d’acompanyament, seguiment, orientació i formació que promouen el desenvolupament de la persona i que, des de Balimsa, volem donar suport.

La col·laboració de Balimsa amb Càritas Mallorca suposarà l’oferiment de pràctiques en l’empresa a persones que han dut a terme cursos de formació en Càritas, en l’àmbit de la neteja.

La idea de la nostra companyia és que aquestes persones puguin incorporar-se a l’empresa i passin a formar part de la nostra gran família. D’aquesta manera, volem ajudar a totes les persones que puguem, oferint-los l’oportunitat d’accedir a un treball que els ajudarà a adquirir major independència i els permetrà continuar ajudant a altres persones del seu entorn.

Balimsa logo responsabilidad social 1

COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ GIRA-SOL

Des de Balimsa portem molts anys treballant amb l’Associació Gira-sol. Aquesta entitat té com a objectiu millorar la salut i benestar de les persones amb trastorn mental i els seus familiars, secundant-los en diferents àrees de la seva vida. Amb el seu treball aconsegueixen que s’integrin plenament en l’entorn social i laboral, millorant al mateix temps el seu desenvolupament personal. A més, aporten a les persones amb algun trastorn mental les eines necessàries perquè puguin continuar amb el seu procés de recuperació sense deixar de ser els protagonistes de la seva vida.

Una de les moltes iniciatives d’aquesta associació és la d’ajudar-los a trobar un treball i aquí és on es forja aquesta col·laboració amb la nostra empresa. L’associació ens fa arribar els currículums de les persones més adequades per a fer el treball, des de Balimsa els contractem i passen a formar part de la nostra empresa. A més, els primers dies acompanyen als treballadors per a ajudar-los al fet que s’adaptin al seu nou lloc de treball. L’objectiu d’aquesta col·laboració és millorar el benestar personal de les persones que atenen des de Gira-sol, però també el de les seves famílies, a més de ser un punt de suport dins del seu procés individual de recuperació. Gràcies a aquesta ocasió laboral tenen l’oportunitat de desenvolupar-se tant personal com socialment i aconseguir un funcionament més autònom.

En Balimsa volem ajudar a erradicar l’estigma que existeix cap a la salut mental, i per això, tractem de secundar tot el possible a organitzacions com a Gira-sol. Amb l’oportunitat de treballar en la nostra empresa tractem d’ajudar a potenciar les fortaleses personals de cada individu, fomentant la seva autosuficiència i facilitant el seu benestar psicològic. I igual que amb la resta de les col·laboracions, ens esforcem a donar visibilitat a tots els col·lectius, millorant el nostre coneixement i sensibilitat sobre els diferents trastorns de la salut mental.

 
Balimsa logo responsabilidad social 2

COL·LABORACIÓ AMB COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

La nostra companyia també ha començat a treballar juntament amb l’entitat Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat. Ens enorgulleix tenir l’oportunitat de col·laborar amb una entitat sense ànim de lucre com aquesta, perquè el seu objectiu principal és el de normalitzar el dia a dia dels ciutadans amb alguna mena de discapacitat per a aconseguir la seva plena integració educativa, laboral i social.

A través d’aquesta col·laboració volem oferir una oportunitat a totes aquelles persones amb algun grau de discapacitat perquè trobin el seu lloc en el mercat laboral i puguin començar la seva vida de manera independent. Des de Balimsa compartim molts valors amb aquesta organització i promovem la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Volem que tots ells es vegin representats dins de la nostra societat i també en la vida laboral, promovent la solidaritat i col·laboració ciutadana.

Amb aquest programa de col·laboració amb l’associació Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, busquem fer costat a aquesta mena d’organitzacions, però també inspirar a altres empreses al fet que continuïn per aquest mateix camí. És important que les empreses donem major visibilitat a tota mena de persones i apostem per la diversitat en els nostres entorns de treball ja que d’aquesta manera, tothom podrà tenir l’oportunitat de triar el seu itinerari personal en la vida sense estar condicionat pels prejudicis de l’exterior.

Aquest és un dels principals objectius d’aquesta organització, a més d’adaptar l’entorn laboral a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat i preparar-los perquè en un futur puguin desenvolupar-se dins d’una empresa igual que la resta de les persones del seu entorn. Dins de Balimsa volem que tothom tingui la seva oportunitat d’aprendre i desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats, per això ens esforcem per realitzar aquestes col·laboracions amb entitats sense ànim de lucre.

 
Balimsa logo responsabilidad social 5

COL·LABORACIÓ AMB CREU ROJA

Una altra de les col·laboracions que estem realitzant actualment és amb Creu Roja. Sens dubte és una de les organitzacions amb més antiguitat dins del nostre territori i des de Balimsa, hem volgut col·laborar amb ells perquè és una entitat que comparteix molts dels nostres valors. Aquesta entitat es caracteritza per la defensa de la humanitat, el seu caràcter voluntari i la seva universalitat.

Dins del marc d’aquesta col·laboració, des de la nostra empresa oferim uns llocs de pràctiques per a alumnes que s’estiguin formant amb cursos de Creu Roja. Des de la nostra organització treballarem amb aquests alumnes unes hores al dia al llarg de dues o tres setmanes perquè puguin aplicar a la pràctica tots els coneixements que han adquirit durant la seva formació amb Creu Roja. Des de Balimsa volem que aquestes pràctiques siguin el més individualitzades i personalitzades possible perquè els alumnes que participin en elles puguin treure’ls el millor profit.

Amb aquesta col·laboració, de la mateixa manera que amb les anteriors, busquem donar noves oportunitats i visibilitat a diferents col·lectius que per les seves característiques ho tenen més complicat. Creu Roja sempre ha estat un exemple d’integració, col·laboració i imparcialitat sense fer cap mena de discriminació en funció de nacionalitat, religió, edat ni condició social. Promouen la protecció de la vida, la salut i el respecte a la persona humana afavorint la comprensió entre tots. Des de la nostra empresa volem donar suport a aquesta idea i aportar el nostre granet de sorra sempre que podem, per això llancem aquesta col·laboració.

Igual que Creu Roja, considerem vital la col·laboració i la participació en la millora de la nostra societat. La nostra idea és ajudar al major número de gent possible al fet que puguin accedir a millors oportunitats en un futur i, d’aquesta manera, millorin la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

 
Balimsa logo responsabilidad social 6
Balimsa logo responsabilidad social 3

COL·LABORACIÓ AMB INCORPORA

Des de Balimsa ja podem anunciar el nostre plaer de col·laborar en el programa Incorpora de Fundació ¨La Caixa¨. Aquest programa impulsa la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió. El compromís d’aquesta fundació i el compromís de Balimsa s’uneixen per a caminar en una mateixa direcció.

El projecte ofereix un itinerari individualitzat d’inserció sociolaboral per a persones en situació o risc d’exclusió social, en el qual es contemplen actuacions de caràcter personal, social, prelaboral, formatives i d’inserció laboral.

En Balimsa estem convençuts que la integració a través de l’ocupació és la millor manera de promoure la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com la fórmula més apta per a construir una societat més lliure, més justa i igualitària.

Per això posem en marxa la nostra col·laboració en el programa Incorpora de ¨La Caixa¨, que engloba diferents accions encaminades a facilitar la inclusió dels col·lectius més vulnerables, i que també estreta llaços amb altres entitats perquè aquesta meta sigui una realitat.

La desocupació de llarga durada és el principal factor desencadenant d’una situació d’exclusió social i pobresa. Per això, la generació d’ocupació i la integració sociolaboral es converteixen en un element social bàsic en la contribució amb les comunitats locals en les quals operen les empreses.

La dimensió i magnitud de la desocupació de llarga durada o exclusió laboral a conseqüència de determinats factors socials, personals, familiars o conjunturals és immensa, complexa i en constant evolució.

El més important és saber identificar-les i comptar amb col·laboradors que vulguin sumar-se a l’objectiu que cap persona trobi barreres per a accedir al mercat laboral i comptin amb el suport i recursos necessaris per a fer-les front.

Per aquests motius i molts altres, en Balimsa ens comprometem amb aquest programa i amb totes aquelles persones que el necessitin.

Des de Balimsa apostem per la contractació de col·lectius vulnerables.

CONTACTE

Els nostres clients ens avalen i nosaltres agraïm aquesta confiança, amb el nostre treball. No ho dubtis i contacta amb nosaltres, el nostre equip de professionals t’atendrà sense cap mena de compromís. En Balimsa, la teva empresa de neteges a Balears, et donarem sempre la millor atenció que et mereixes.